Chanserv komandos

Kanalo registravimas

/msg chanserv register #kanalas Jūsų_slaptažodis kanalo_aprašymas

Kanalo išregistravimas

/msg chanserv drop #kanalas

Identifikavimasis
 • Įsiloginus į kanalą gaunamos FOUNDER [sąvininko] teisės

/msg chanserv identify #kanalas kanalo_slaptažodis

Komanda SET

FOUNDER - kanalo kūrėjas
 • Pakeičia kanalo FOUNDER [sąvininką] kitu

/msg chanserv set #kanalas founder nickas

SUCCESSOR – antras savininkas
 • Jis FOUNDER [sąvininko] teises gauna tik tada, kai išsiregistruoja FOUNDER [sąvininko] nikas ar pan.

/msg chanserv set #kanalas successor nickas

PASSWORD – kanalo slaptažodis

/msg chanserv set #kanalas password naujas_slaptažodis

DESCRIPTION – kanalo paskirtis

/msg chanserv set #kanalas desc kanalo_paskirtis

URL – kanalo www adresas

/msg chanserv set #kanalas url www_adresas

EMAIL – kanalo el.paštas

/msg chanserv set #kanalas email el_pašto_adresas

ENTRYMSG – kanalo pasisveikinimas

/msg chanserv set #kanalas entrymsg žinutė

BANTYPE – nustato baninimo tipą
 • Tokie tipai veiks baninant per „ChanServ“ arba „!kb nick“

/msg chanserv set #kanalas bantype {0|1|2|3}

 • 0: bano tipas *!user@host
 • 1: bano tipas *!*user@host
 • 2: bano tipas *!*@host
 • 3: bano tipas *!*user@*.domain
MLOCK – kanalo modų užrakinimas

/msg chanserv set #kanalas mlock kanalo_modai

 • SET #kanalas MLOCK +nt-iklps (įjungti „n“ ir „t“, išjungti „i,k,l,p,s“, „m“ laisvai pasirenkamas)
 • SET #kanalas MLOCK +knst-ilmp mano_raktas (įjungti „k,n,s,t“, išjungti „i,l,m,p“, nustatytas kanalo raktas)
 • SET #kanalas MLOCK + (visi režimai laisvai pasirenkami)
 • c - neleidžia kanale naudoti mIRC spalvų
 • i - be pakvietimo (INVITE) neįmanoma įeiti į kanalą
 • m - kanale gali rašyti tik operatorių (+o) ir balso teisę (+v) turintys nikai
 • n - nikai nesantis kanale negali rašyti į kanalą
 • p - privatus kanalas: Jūsų kanalo nerodys kanalų sąraše (/LIST)
 • s - slaptas kanalas: Jūsų kanalas nebus rodomas nei kanalų sąraše, nei niko informacijoje (/WHOIS)
 • t - tik kanalo operatoriai (+o) gali keisti kanalo temą (TOPIC)
 • k - raktas - prisijungimui prie kanalo reikalingas kanalo raktas
 • l - limitas - ribotas kanalo lankytojų skaičius. Norint nuimti šį modą nebūtina nurodyti skaičių
 • R - neregistruoti nikai negali įeiti į kanalą, o jei buvo kanale iki uždedant +R, negalės rašyti kanale
 • M - neregistruotiems nikams neleidžiama kalbėti kanale, tačiau į kanalą jie gali įeiti
 • r - šį modą gali keisti tik servisai, jis parodo ar kanalas yra registruotas ar ne
KEEPTOPIC – kanalo topiko laikymas

/msg chanserv set #kanalas keeptopic {on|off}

OPNOTICE - Op ir Deop pranešimai
 • Rasys „Notice“ kada bus panaudotas „/cs op #kanalas“ ar „!op kanalas“; „/cs op #kanalas nick“ ar „!op nick“

/msg chanserv set #kanalas opnotice {on|off}

PEACE – kanalo taikos rėžimas

/msg chanserv set #kanalas peace {on|off}

PRIVATE – kanalo privatumo nustatymas (nebus rodomas /list sąraše)

/msg chanserv set #kanalas private {on|off}

RESTRICTED – jei on tai į kanalą galės įeiti tik useriai

/msg chanserv set #kanalas restricted {on|off}

SECURE – kanalo saugumas, tik registruoti ir identifikuoti nikai gales gauti opa

/msg chanserv set #kanalas secure {on|off}

SECUREOPS – kanale opa gales turėti tik esantys access sąraše

/msg chanserv set #kanalas secureops {on|off}

SECUREFOUNDER – jeigu on tik autorizavesis founderis galės atlik pagrindinius pakeitimus

/msg chanserv set #kanalas securefounder {on|off}

SIGNKICK - Jei on rodys kas "kickina" per "ChanServ"

/msg chanserv set #kanalas signkick {on|off}

TOPICLOCK – kanalo topiko užrakinimas

/msg chanserv set #kanalas topiclock {on|off}

XOP – xOP kanalo režimas
 • Tai žymiai paprastesnė kanalo „uzerių“ sistema

/msg chanserv set #kanalas xop {on|off}

Komanda AOP, SOP, VOP

AOP – komanda redaguojanti AOP sąrašą (level 5)
 • Žmogui įėjus į kanalą visada duoda „@“ , jis gali kitiems dėti „VOP“ autovoice

/msg chanserv aop #kanalas {add|del|clear|list} nickas

SOP – komanda redaguojanti SOP sąrašą (level 10)
 • Žmogus, įėjęs į kanalą, visada gauna „@“ ir gali kanale dėti kitems „AOP“ ar „VOP“

/msg chanserv sop #kanalas {add|del|clear|list} nickas

VOP – komanda redaguojanti VOP sąrašą (level 3)

/msg chanserv vop #kanalas {add|del|clear|list} nickas

Komanda LEVELS

 • komanda nustatanti, koks access lygis reikalingas konkrečiai komandai atlikti
 • /msg chanserv levels #kanalas SET komanda lygis - lygių nustatymui
 • /msg chanserv levels #kanalas DIS komanda - komandos panaikinimas
 • /msg chanserv levels #kanalas LIST - nustatymų peržiūrėjimas
 • /msg chanserv levels #kanalas RESET - atstato visus nustatymus į pradinę būsieną
AUTODEOP – automatinis op nuėminas

/msg chanserv levels #kanalas set autodeop lygis

AUTOOP – automatinis op uždėjimas

/msg chanserv levels #kanalas set autoop lygis

AutoVoice – automatinis voice

/msg chanserv levels #kanalas set autovoice lygis

NOJOIN – draudimas įeiti į kanalą

/msg chanserv levels #kanalas set nojoin lygis

SIGNKICK - pasirašyti kick

/msg chanserv levels #kanalas set signkick lygis

ACC-LIST – Access list peržiūrėjimas

/msg chanserv levels #kanalas set acc-list lygis

ACC-CHANGE – access list keitimas

/msg chanserv levels #kanalas set acc-change lygis

AKICK – automatinis išspyrimas

/msg chanserv levels #kanalas set akick lygis

SET – nustatymų keitimas

/msg chanserv levels #kanalas set set lygis

BAN – ban uždėjimas

/msg chanserv levels #kanalas set ban lygis

BANME – savęs baninimas

/msg chanserv levels #kanalas set banme lygis

CLEAR – Clear komandos vykdymas

/msg chanserv levels #kanalas set clear lygis

GETKEY – kanalo rakto gavimas

/msg chanserv levels #kanalas set getkey lygis

INFO – informacijos apie kanalą gavimas

/msg chanserv levels #kanalas set info lygis

KICK - išspyrimas

/msg chanserv levels #kanalas set kick lygis

KICKME – svęs išspyrimas

/msg chanserv levels #kanalas set kickme lygis

INVITE – pakvietimas į kanalą

/msg chanserv levels #kanalas set invite lygis

OPDEOP – op davimas ir atėmimas

/msg chanserv levels #kanalas set opdeop lygis

OPDEOPME – op davimas ir atėmimas sau

/msg chanserv levels #kanalas set opdeopme lygis

TOPIC – topiko keitimas

/msg chanserv levels #kanalas set topic lygis

UNBAN – ban nuėmimas

/msg chanserv levels #kanalas set unban lygis

VOICE – voice davimas

/msg chanserv levels #kanalas set voice lygis

VOICEME – voice davimas sau

/msg chanserv levels #kanalas set voiceme lygis

MEMO - žinutės palikimas

/msg chanserv levels #kanalas set memo lygis

ASSIGN - paskyrimas

/msg chanserv levels #kanalas set assign lygis

BADWORDS - neleistinų žodžių sąrašas

/msg chanserv levels #kanalas set badwords lygis

FANTASIA

/msg chanserv levels #kanalas set fantasia lygis

GREET - pasveikinimas

/msg chanserv levels #kanalas set greet lygis

NOKICK

/msg chanserv levels #kanalas set nokick lygis

SAY – kalbėjimas kanale

/msg chanserv levels #kanalas set say lygis

Komanda AKICK

 • automatinis išspyrimas iš kanalo
ADD - įtraukimas į sąrašą

/msg chanserv akick #kanalas add nick|mask priežastis

STICK - nuolatinis AKICK

/msg chanserv akick #kanalas stick nick|mask

UNSTICK - nuolatinio AKICK panaikinimas

/msg chanserv akick #kanalas unstick nick|mask

DEL - ištrynimas

/msg chanserv akick #kanalas del nick|mask

LIST - sąrašas

/msg chanserv akick #kanalas list

VIEW - peržiūrėjimas

/msg chanserv akick #kanalas view nick|mask

ENFORCE - vykdymas

/msg chanserv akick #kanalas enforce

CLEAR – sąrašo išvalymas

/msg chanserv akick #kanalas clear

Komanda GETKEY

 • Kanalo rakto gavimas

/msg chanserv getkey #kanalas

Komanda INFO

 • informacijos apie kanalą gavimas

/msg chanserv info #kanalas all

Nickserv komandos

Komanda REGISTER

 • Nicko (slapyvardžio) registravimas

/msg NickServ REGISTER slaptažodis el-paštas[Būtinai tikras]

Komanda IDENTIFY

 • Prisijungus prie IRC nicko (slapyvardžio) identifikavimas

/msg NickServ IDENTIFY slaptažodis

Komanda GROUP

 • Kelių nikų (slapyvardžių) apjungimas i vieną grupę

/msg NickServ GROUP Nikas_prie_kurio_grupuositės To_niko_slaptažodis

Komanda ACCESS

 • Modifikuoti maskių sąrašą, kurios gali naudotis nicku
ADD - pridėti maskę

/msg NickServ ACCESS ADD maskė

DEL - ištrinti maskę

/msg NickServ ACCESS DEL maskė

LIST - peržiūrėti maskių sąrašą

/msg NickServ ACCESS LIST

Komanda SET

 • Konfiguruoti Nicko parametrus
DISPLAY - Nikų grupės atvaizdavimas
 • Nustato kaip servisai rodys tavo nikų grupę (kuris nikas bus rodomas kaip pagrindinis)

/msg NickServ SET DISPLAY naujas_atvaizdavimas (nikas grupėje)

PASSWORD - keisti nicko slaptažodį

/msg NickServ SET PASSWORD naujas_slaptažodis

LANGUAGE - nustatyti kalbą, kuria servisai bendraus su tavim

/msg NickServ SET LANGUAGE kalbos_numeris

 1. Anglų
 2. Prancūzų
 3. Vokiečių
 4. Italų
 5. Portugalų
 6. Ispanų
 7. Turkų
 8. Katalonų
 9. Graikų
 10. Olandų
 11. Rusų
URL - nustatyti nicko savininko web sitą

/msg NickServ SET URL web_adresas

EMAIL - nustatyti nicko savininko el.paštą

/msg NickServ SET EMAIL el_pašto_adresas

ICQ - nustatyti nicko savininko ICQ numerį

/msg NickServ SET ICQ icq_numeris

GREET - Nustatyti pasveikinimą

/msg NickServ SET GREET pasveikinimas

KILL - automatine nicko apsauga

Kada „kill“ apsauga yra įjungta jūsų niką pakeis į sveciasXXX per tam tikrą laiką

 • /msg NickServ SET KILL ON (60s)
 • /msg NickServ SET KILL QUICK (20s)
 • /msg NickServ SET KILL IMMED (0s uždraustas)
 • /msg NickServ SET KILL OFF (nebus keičiamas)
SECURE - nicko apsaugą
 • Kai įjungta asmuo, kurio maskė yra nicko maskių sąraše, galės nesiidentifikuoti, jam nebus pakeistas nickas

/msg NickServ SET SECURE {on|off}

PRIVATE - Nicko nerodymas sąraše
 • Nustatyti nicko rodymą ar nerodymą nickų sąraše (/msg nickserv list)

/msg NickServ SET PRIVATE {on|off}

HIDE - informacijos apie nicką slėpimas
 • /msg NickServ SET HIDE EMAIL {on|off} - slėpti el.paštą
 • /msg NickServ SET HIDE USERMAKS {on|off} - slėpti paskutinio prisijungimo informaciją
 • /msg NickServ SET HIDE QUIT {on|off} - slepti paskutinio atsijungimo informaciją
MSG - nustato servisų pranešimų būdą
 • Nustatyti servisų bendravimo su nicko vartotoju būdą. Jeigu ON, tai servisai jums rašys MESSAGES, jei OFF, jums rašys NOTICES

/msg NickServ SET MSG {on|off}

Komanda DROP

 • Išregistruoti nicką

/msg NickServ DROP

Komanda RECOVER

 • Kilinti kitus vartotojus sedinčius su jūsų nicku

/msg NickServ RECOVER nickas slaptažodis

Komanda RELEASE

 • Pasiimti iš NickServ savo nicką (Po komandos RECOVER jus nicka maždaug ~1min pasiima „NickServ“ jei nonorite laukti naudojate komandą RELEASE)

/msg NickServ RELEASE nickas slaptažodis

Komanda SENDPASS

 • Pamiršto nicko slaptažodžio atsiuntimas į el.paštą nurodytą nicko registravimo metu

/msg NickServ SENDPASS nickas

 • Šiuo metu, šią komandą gali atlikti tik IRC operatorius, taigi nukeikite į kanalą #sendpass ir paprašykite, kad jum atsiųstų

Komanda GHOST

 • Atjungia jūsų nick`ą nuo IRC, jei jis yra „pakibęs“ ar jei yra išjungta „KILL“ apsauga ir jį kas nors naudoja

/msg NickServ GHOST nikas slaptažodis

Komanda ALIST

 • Parodo jūsų turimų uzerių, sąrašą

/msg NickServ ALIST

Komanda GLIST

 • Parodo jūsų niko grupės sąrašą

/msg NickServ GLIST

Komanda INFO

 • Parodo informaciją apie niką

/msg NickServ INFO nikas ALL

Komanda LIST

 • Parodo registruotus nikus kurie jungiasi iš tos pat maskės, jei nėra užsdėtas „PRIVATE ON“

/msg NickServ list maskė

Komanda LOGOUT

 • Išlogina niką, nuima +r moda, jūsų nikas tampa kaip neidentifikuotas

/msg NickServ LOGOUT

Komanda STATUS

/msg NickServ STATUS nikas

 • 0 - niko nėra IRC arba nikas neregistruotas
 • 1 - nikas nėra identifikuotas
 • 2 - nikas atpažintas pagal NickServ ACCESS sąrašą
 • 3 - nikas atpažintas pagal slaptažodį (NickServ IDENTIFY)

Botserv komandos

Komanda BOTLIST

 • Šiuo metu egzistuojančių botų sąrašas

/msg BotServ BOTLIST

Komanda ASSIGN

 • Boto kvietimas į kanalą

/msg BotServ ASSIGN #kanalas boto_nickas

Komanda SET

 • Boto parametrų konfiguravimas
DONTKICKOPS
 • Saugo asmenis, kurie turi op'us. Jeigu įjungtas, nebus leidžiama išspirti asmens su op'u

/msg BotServ SET #kanalas DONTKICKOPS {on|off}

DONTKICKVOICES
 • Saugo asmenis, kurie turi voice'us. Jeigu įjungtas, nebus leidžiama išspirti asmens su voice'u

/msg BotServ SET #kanalas DONTKICKVOICES {on|off}

GREET
 • Įjungti ar išjungti kanale žmonių pasveikinimą

/msg BotServ SET #kanalas GREET {on|off}

FANTASY
 • Įjungti ar išjungti komandų rašomų kanale veikimą (!op, !deop, !voice, !devoice, !kick, !kb, !unban, !seen)

/msg BotServ SET #kanalas FANTASY {on|off}

SYMBIOSIS
 • Nustatyti, kad botas atliktu visas komandas kurias atlieka ChanServ

/msg BotServ SET #kanalas SYMBIOSIS {on|off}

Komanda KICK

BOLDS
 • Išmesti iš kanalo žmones rašančius paryškintą tekstą (Bold)

/msg BotServ KICK #kanalas BOLDS {on|off} ttb*

BADWORDS
 • Išmesti iš kanalo žmones rašančius žodžius esančius blogųjų žodžių sąraše

/msg BotServ KICK #kanalas BADWORDS {on|off} ttb*

CAPS
 • Išmesti iš kanalo žmones kalba įsijungę CAPS LOCK

/msg BotServ KICK #kanalas CAPS {on|off} ttb* raidžių_skaičius didžiujų_raidžių_procentas

COLORS
 • Išmesti iš kanalo žmones, kurie kalba su spalvomis

/msg BotServ KICK #kanalas COLORS {on|off} ttb*

FLOOD
 • Išmesti iš kanalo žmones, kurie floodina

/msg BotServ KICK #kanalas FLOOD {on|off} ttb* linijos sekundės

REPEAT
 • Išmesti iš kanalo žmones, kurie kartoja tą patį tekstą

/msg BotServ KICK #kanalas REPEAT {on|off} ttb* pasikartojimų_skaičius

REVERSES
 • Išmesti iš kanalo žmones, kurie rašo atvirkščiom spalvom (juodam fone, baltom raidėm)

/msg BotServ KICK #kanalas REVERSES {on|off} ttb*

UNDERLINES
 • Išmesti iš kanalo žmones, kurie rašo pabraukdami tekstą

/msg BotServ KICK #kanalas UNDERLINES {on|off} ttb*


 • ttb* - skaičius po kelių KICK uždėti BAN

Komanda BADWORDS

 • Nustato kanale nevartotinų žodžių sąrašą
ADD - įtraukimas į sąrašą

/msg BotServ BADWORDS #kanalas ADD žodis „start“ „single“ „end“

 • Įrašomas blogas žodis, jei komandą baigsite „start“, tuomet botas reaguos į žodžio pradžią Pvz: http:* * Jei komandą baigsite „single“ - botas reaguos butent į tą žodį ir tik tokioje formoje * Jei komandą baigsite „end“ - botas reaguos į žodžio pabaigą Pvz: *.com == DEL - trinimas == /msg BotServ BADWORDS #kanalas DEL {žodis | yrašo numeris} == CLEAR - viso sąrašo išvalymas == /msg BotServ BADWORDS #kanalas CLEAR == LIST - sąrašo peržiūrėjimas == /msg BotServ BADWORDS #kanalas LIST ===== Komanda ACT ===== * Šnekėjimas per botą, tačiau botas žinutę rašo „/me“ pavidalu /msg BotServ ACT #kanalas tekstas ===== Komanda SAY ===== * Šnekėjimas per botą kanale /msg BotServ SAY #kanalas tekstas ===== Komanda INFO ===== * Parodo informaciją apie botą /msg BotServ INFO Boto_vardas * Parodo boto nustatymus kanale /msg BotServ INFO #kanalas ===== Komanda UNASSIGN ===== * Išveda botą iš kanalo /msg BotServ UNASSIGN #kanalas Boto_vardas ====== Memoserv komandos ====== ===== Komanda SEND ===== * Žinutės siuntimas žmogui /msg MemoServ SEND nick žinutės_tekstas * Žinutės siuntimas kanalui /msg MemoServ SEND #kanalas žinutės_tekstas ===== Komanda CANCEL ===== * Paskutinės išsiųstos žinutės atšaukimas /msg MemoServ CANCEL {nick'as | #kanalas} ===== Komanda LIST ===== * Gautų žinučių sąrašo peržiūra /msg MemoServ LIST * Peržiūrėti tik naujas žinutes /msg MemoServ LIST new ===== Komanda READ ===== * Peržiūrėti žinutės turinį /msg MemoServ READ {žinutės_numeris | last | new} ===== Komanda DEL ===== * Ištrinti žinutės /msg MemoServ DEL {žinutės_numeris | last | all} ===== Komanda SET ===== == Notify - pranešimas apie naujas žinutes == /msg MemoServ SET notify {on | logon | new | off} * on - praneš tuomet kai Jūs prisijungsite, nusiimsite „/away“ arba kai gausite žinutę * logon - praneš tik kai prisijungsite arba kai nusiimsite „/away“ * new - praneš kai gausite naują žinutę * off - nepranešinės apie žinutes == Limit - žinučių limitas == /msg MemoServ SET limit [#kanalas] skaičius * maksimalus žinučių limitas - 20 ===== Komanda INFO ===== * Informacija /msg MemoServ INFO [#kanalas] ===== Komanda STAFF ===== * Žinutės siuntimas visiems IRCop'ams kurie turi „Services Oper“ ar „Services Admin“ statusą /msg MemoServ STAFF žinutės_tekstas
 
komandos.txt · Keista: 2006/07/26 23:43 (redaguoti papildomomis priemonėmis)